भित्तेपात्रो स्वीकृतिको लागि

अनलाइन प्रक्रिया

 • आफ्नो मोबाइलमा भएको बैंकिङ्ग एपबाट QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् ।
 • Remarks मा आफ्नो मोबाइल नम्बर र भित्तेपात्रोको नाम टाइप गर्नुहोस् ।
  (जस्तैः 9841000000MeroCalendar)
 • आवश्यक शुल्क बुझाई Receipt डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 • प्रकाशन अनुमति निवेदनको Scan Copy तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् ।
 • तलको Link मा Click गरी अनलाइन फाराम भरेर बुझाउनुहोस् ।
 • शुल्क तिरेको Voucher वा Receipt र प्रकाशन अनुमति निवेदन Upload गर्नुहोस् ।
 • अब तपाईँले Confirmation इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
 • शुल्क तथा विवरण Verify भइसकेको २४ घण्टाभित्रमा तपाईँको इमेलमा चलानी नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ । जुन विवरण भित्तेपात्रोमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
आवश्यक कागजात तथा जानकारीहरूः
 • गोजीपात्रो, भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले प्रकाशन अनुमतिका लागि प्रयोजन खुलेको निवेदन
 • मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना
 • शुल्क बुझाएको भौचर/Screenshot/Receipt को Copy
 • मूल्य निर्धारण भई प्रकाशित हुने भित्तेपात्रोलाई रू. १०,०००/-
 • मूल्य निर्धारण नगरी प्रकाशित हुने भित्तेपात्रोलाई रू. ५,०००/-
 • समुदायलाई लाभ हुने सूचनासहित प्रकाशन हुने सामुदायिक एवं शैक्षिक संघ–संस्थालाई आन्तरिक प्रयोजन हुने भित्तेपात्रोलाई रू. २०००/–
नोटः
 • आफ्नो मोबाइल नम्बर तथा इमेल ठेगाना गल्ति नलेख्नुहोला ।
 • इमेल SPAM Folder मा पनि गएको हुन सक्छ, तसर्थ उक्त Folder पनि चेक गर्नुहोला ।
 • फाराम बुझाएको ४८ घण्टाभित्र चलानी नम्बर प्राप्त नभएको खण्डमा शुल्क तिरेको विवरण सहित कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

फाराम भर्नको लागि तलको Link मा क्लिक गर्नुहोस्

भित्तेपात्रो स्वीकृति फाराम