२०७९ सालको पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी सूचना

बुध, माघ ५, २०७८ (6 months ago)

यस नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ को उपदफा (ञ) र (ठ) अनुसार समितिको स्वीकृतिबिना पञ्चाङ्ग तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने भएको  हुँदा प्रकाशन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्र क्यालेण्डर तथा पात्रो प्रकाशन गर्नुहोला प्रकाशन सामाग्री आवश्यक भएमा पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले उपलब्ध गराउने छ । प्रकाशकहरूले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिद्वारा स्वीकृत पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकारहरूसँग पनि सम्पर्क गरी आवश्यक तिथि, मिति, चाडपर्व आदि सामग्रीहरू लिनसक्ने छन् । पञ्चाङ्गकार मार्फत् आएमा पञ्चाङ्गकारले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा लिखित जानकारी भने अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्यथा आवश्यक कार्यवाही हुने व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

२०७९ सालको पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी सूचना