Staff Information

खिलहरि घिमिरे

प्रशासन सहायक

९८४१६८८८८९

प्रभात पोखरेल

कम्प्युटर अपरेटर

९८४९९२६६४६०

माधवप्रसाद पोखरेल

कार्यालय सहयोगी

९८४९५९८६१७